กระปุกออมสินเป็นงานประดิษที่ได้รับความนิยมในการประดิษฐ์มาก เพราะสามารถปลูกฝังความประหยัดอดออมให้กับเด็กๆได้ และรูปแบบของกระปุกก็มักจะเป็นรูปหมู ในวันนี้ผมจึงนำวิธีการทำกระปุกรูปหมูแบบง่ายๆ ให้ทุกคนสามารถทำกันได้

   อุปกรณ์ในการทำมีดังนี้
1. ขวดน้ำเหลือใช้ 5 ขวด(ขนาดตามต้องการ)
2. กระดาษเหลือใช้
3. กาวลาเทกซ์
4. สีโปสเตอร์และพู่กัน 
5. คัตเตอร์
 
   ขั้นตอนการทำ มีดังนี้
1. ตัดส่วนปากขวดออก 4 ขวดเท่าๆกันแล้วติดเข้ากับขวดอีกขวดที่เหลือ
    เพื่อทำเป็นขาหมูตามภาพ 
  
   
    
2. วัดขนาดและเจาะช่องสำหรับหยอดเหรียญด้านบนตัวหมู
    
   
     
3. ติดหูหมูด้วยกระดาษแข็งที่ตัดเป็นรูปตามสมควร
   
   
   
4. วาดลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการ
    
   
 
หลังจากนั้นเราก็จะได้กระปุกออมสินฝีมือเราเอง
 
 
 

ผู้จัดทำ นาย ศตวรรษ จิตร์เปรมวณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 18

 

อ้างอิงโดย

http://travelandgetrich.wordpress.com
 
ในวันนี้จะขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้และ
สามารถช่วยแก้ปัีญหาในชีวิตปะจำวันได้ หนังสือเล่มที่จะแนะนำ
ต่อไปนี้คือหนังสือเรื่อง "หัวใจสีขาว (White Heart)" มีเนื้อหาใน
แนวธรรมมะ ซึ่งใครหลายคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าหากได้ลองอ่านดู
จะรู้ว่าธรรมมะมีปะโยชน์มาก โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน