กระปุกออมสินเป็นงานประดิษที่ได้รับความนิยมในการประดิษฐ์มาก เพราะสามารถปลูกฝังความประหยัดอดออมให้กับเด็กๆได้ และรูปแบบของกระปุกก็มักจะเป็นรูปหมู ในวันนี้ผมจึงนำวิธีการทำกระปุกรูปหมูแบบง่ายๆ ให้ทุกคนสามารถทำกันได้

   อุปกรณ์ในการทำมีดังนี้
1. ขวดน้ำเหลือใช้ 5 ขวด(ขนาดตามต้องการ)
2. กระดาษเหลือใช้
3. กาวลาเทกซ์
4. สีโปสเตอร์และพู่กัน 
5. คัตเตอร์
 
   ขั้นตอนการทำ มีดังนี้
1. ตัดส่วนปากขวดออก 4 ขวดเท่าๆกันแล้วติดเข้ากับขวดอีกขวดที่เหลือ
    เพื่อทำเป็นขาหมูตามภาพ 
  
   
    
2. วัดขนาดและเจาะช่องสำหรับหยอดเหรียญด้านบนตัวหมู
    
   
     
3. ติดหูหมูด้วยกระดาษแข็งที่ตัดเป็นรูปตามสมควร
   
   
   
4. วาดลวดลายต่างๆ ตามจินตนาการ
    
   
 
หลังจากนั้นเราก็จะได้กระปุกออมสินฝีมือเราเอง
 
 
 

ผู้จัดทำ นาย ศตวรรษ จิตร์เปรมวณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 18

 

อ้างอิงโดย

http://travelandgetrich.wordpress.com
 
ในวันนี้จะขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้และ
สามารถช่วยแก้ปัีญหาในชีวิตปะจำวันได้ หนังสือเล่มที่จะแนะนำ
ต่อไปนี้คือหนังสือเรื่อง "หัวใจสีขาว (White Heart)" มีเนื้อหาใน
แนวธรรมมะ ซึ่งใครหลายคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าหากได้ลองอ่านดู
จะรู้ว่าธรรมมะมีปะโยชน์มาก โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน
 
 
หัวใจสีขาว : White Heart โดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย
 
 
หัวใจสีขาวเป็นหนังสือที่ผู้เขียนบรรจงถ่ายทอดด้วยความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์และเรื่องราวดีๆ ที่ได้ประสบพบเจอจากคนรอบข้างตลอดระยะเวลาสี่สิบกว่าปี ด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์ที่ได้เคี่ยวเข็ญพยายามให้ได้เปลี่ยนแปลงตัว เองให้ดีขึ้น ให้รู้จักขัดเกลานิสัยภายในตัวเองให้เป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เป็นประสบการณ์ที่พัฒนาต่อยอดจาก "การรู้จำ" สู่ "การรู้จริง" เพื่อการเข้าถึงหัวใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจนแม้แต่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี และ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ยังเห็นพ้องต้องกันว่า นี่คือแนวทางหนึ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับคนยุคนี้

เนื้อหาอันแยบยลในเล่มจะช่วยให้ผู้อ่านได้หันกลับมาสู่ต้นทางแห่งการเปลี่ยน แปลงทั้งปวง นั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเอง ในกายในใจ เพื่อดำเนินชีวิตตามรอยบาทพระบรมศาสดา ผู้ทรงค้นพบการเปลี่ยนแปลงพระองค์เองจนสั่นสะเทือนไปทั้งสามโลก แม้ว่าเราอาจยังไปไม่ถึงเป้าหมายปลายทางสุดท้ายในชีวิตนี้ แต่อย่างน้อย เราควรได้เริ่มออกเดินทางโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน พร้อมเข็มทิศและหลักการที่จะนำพาชีวิตไปบนเส้นทางที่ถูกต้องดีงาม
 
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าสนใจมาก และนอกจากนี้ยังได้รับคำนิยมจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี  แพทย์หญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ดังนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------
"หัวใจสีขาว" เป็นภาชนะอีกชิ้นหนึ่ง ที่ใช้ในการรดน้ำพรวนดินให้เมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของทุก คนงอกงามแผ่ไพศาลออกมาเป็นหัวใจสีขาว หัวใจสีขาวเมื่อเกิดขึ้น นอกจากสร้างความสุขความชื่นบานให้แต่ละคนแล้ว ยังจะเชื่อมโยงกันทำให้สังคมทั้งหมดร่มเย็น
      ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี
  -------------------------------------------------------------------------------------
อย่ารอให้ความทุกข์มาเยือน การเรียนรู้วิธีเผชิญถูกจากประสบการณ์ของผู้อื่น จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตที่แข็งแรง อ่านหนังสือ "หัวใจสีขาว" แล้วจะเกิดความรู้สึกอบอุ่น เกิดแรงบันดาลใจช่วยกันทำให้หัวใจของเราและผู้คนในสังคมทีสีขาว
      คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
  -------------------------------------------------------------------------------------
 
 
ดนัย จันทร์เจ้าฉายพร้อมหนังสือหัวใจสีขาว
 
เนื่องจากเป็นหนังสือที่ช่วยให้จิตใจสงบ จากประสบการณ์ของผู้แต่งที่พยายามถ่ายทอดเรื่องราวการแก้ปัญหาในชีวิตประวัน โดยใช้หลักธรรมะ จึงทำให้ผมคิดว่าเป็นหนังสือดีและน่าสนใจ
 
 
 
 

ผู้จัดทำ นาย ศตวรรษ จิตร์เปรมวณิชย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4 เลขที่ 18

 

 

 

อ้างอิงโดย

http://www.se-ed.com

http://dooqo.com

edit @ 16 Feb 2012 21:11:40 by satawat

edit @ 16 Feb 2012 21:31:49 by satawat

          วันนี้ผมจะนำข้อมูลของทุ่งทานตะวัน ซึ่งเป็นสถานที่น่าประทับใจของผม ในตอนเด็กๆโรงเรียนมักมีการทัศนศึกษา และที่ที่ผมประทับใจคือ "ทุ่งทานตะวัน"
 
          เมื่อเข้าสู่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ของทุกปี ฤดูกาลท่องเที่ยว ทุ่งทานตะวัน จังหวัดสระบุรี  ริมฝั่งถนนจะสะพรั่งไปด้วยสีเหลืองของดอกทานตะวัน เป็นที่สะดุดตาแก่ผู้ผ่านมาบริเวณนี้เป็น อย่างมากจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด และในทุกปีจังหวัดสระบุรี จะจัด เทศกาลทุ่งทาน ตะวันบาน ในทุกปี สลับหมุนเวียนไปในแต่ละอำเภอ / พื้นที่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชื่นชม และถ่ายภาพ เป็นที่ระลึก ตลอดจนการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกดอกทานตะวัน การนำเอาผลผลิตจาก เมล็ดทานตะวันไป ใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภครวมทั้งการเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ เช่น เมล็ดทานตะวันคั่วสด ๆ จากไร่ หรือหาซื้อน้ำผึ้งทานตะวันเป็นของฝากจังหวัดสระบุรีมีพื้นที่ปลูกทานตะวัน นับหลายหมื่นไร่ บริเวณเขตติดต่อ ระหว่างจังหวัดลพบุรี และสระบุรี ตามเส้นทางสายพัฒนานิคม-วังม่วง มีการทำไร่ทานตะวันกันมาก รวมทั้งในอีก หลายอำเภอของสระบุรี เช่น อำเภอพระพุทธบาทแก่งคอย หนองโดน หนองแคและมวกเหล็ก แต่ที่อำเภอ วังม่วงจะมีพื้นที่ปลูกมากที่สุด